En klassisk Svensk massage sker genom att utbildad massören kombinerar massage- och muskeltöjningstekniker. Svensk massage avser massage där man använder de fyra grundtyperna av grepp, effleurage (strykning), petrissage (knådning), friktion (gnidning) och tapotement (vibration). Den Svenska Klassiska massage används i både friskvårdande/förebyggande syfte samt för behandling av specifika besvär i rörelseapparaten.

Massagens effekter

Mjukar upp och gör spända och ömma muskler elastiska

Ökar blodflödet samt syre- och näringstillförseln i muskler

Ökar lymfcirkulationen och stärker immunförsvaret

Sänker blodtrycket

Ökar prestations- och återhämtningsförmågan

Priser.

Svensk Klassisk massage Hel kropp 50 min – 760.-kr

Svensk Klassisk massage rygg 30 min. – 450.-kr